HANDELSBETINGELSER

Nedenstående betingelser er gældende, medmindre andet er angivet skriftligt fra IRAS nordics side.

 

1. BEKRÆFTELSE OG BETALING
Bestilling af kursus eller foredrag sker ved kundens skriftlige bekræftelse af fremsendt tilbud fra IRAS nordic. Aftalen er først bindende ved ordrebekræftelse fra IRAS nordics side. Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen, medmindre anden acceptfrist fremgår.
Betalingsbetingelser: Netto 8 dage. Betaling skal ske via bankoverførsel. Faktura fremsendes elektronisk via e-mail eller EAN nummer, umiddelbart efter kurset/foredraget er afholdt.

 

2. PRISER
Kursuspriser er inklusiv kursusmateriale. Forplejning, lokaler og faciliteter er ikke inkluderet i kursus- eller foredragsprisen, men kan tilbydes mod beregning.
Kampagnepriser er kun gyldige hvis arrangementet afholdes indenfor kampagneperioden.
Alle priser og gebyrer tillægges 25% moms.

 

3. TRANSPORT OG LOGI
I forbindelse med afholdelse af arrangement, beregnes kørsel ud fra statens takster.
Broafgift og færgeovergang beregnes efter behov.
Logi beregnes efter behov og efter aftale med kunden.

 

4. AFBESTILLING
Ved afbestilling senere end 45 dage før arrangementets afholdelse, opkræves 30 % af prisen.
Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementets afholdelse, opkræves 40 % af prisen.
Ved afbestilling senere end 15 dage før arrangementets afholdelse, opkræves 70 % af prisen. Udeblivelse sidestilles med afbestilling senere end 15 dage.

 

5. OMBOOKING
Ved ombooking senere end 45 dage før afholdelse, tillægges fremtidigt arrangement 20 % af prisen.
Ved ombooking senere end 30 dage før afholdelse, tillægges fremtidigt arrangement 25 % af prisen.
Ved ombooking senere end 15 dage før afholdelse, tillægges fremtidigt arrangement 30 % af prisen.

 

6. AFLYSNING ELLER OMBOOKING GRUNDET FORHOLD HOS IRAS NORDIC
Hvis en underviser bliver forhindret på grund af alvorlig sygdom eller lignende årsager, vil IRAS nordic skaffe kompetent erstatningsunderviser.
Såfremt det ikke kan lade sig gøre at skaffe anden underviser, tilbydes kunden kursus/foredrag uden beregning, på alternativ dato.

 

7. OPHAVSRET OG FORTROLIGHED
Alt undervisningsmateriale er beskyttet af loven om ophavsret. Der gives derfor ikke ret til at kopiere IRAS nordics kursusmateriale.
Tilbud fra IRAS nordic må ikke udleveres eller kommunikeres til tredjepart.
IRAS nordic har tavshedspligt i forhold til indsigt der opnås hos kunden, medmindre andet er aftalt.

 

8. FORCE MAJEURE
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen, i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

 

9. ANSVAR
Hverken IRAS nordic eller undervisere kan drages til ansvar for råd eller anden form for information, kursisterne videreformidler til tredje part – før, under- eller efter afholdelse af arrangement.

Kurserne indeholder elementer af selvforsvarstræning og IRAS nordic fraskriver sig ansvaret for ethvert tab som måtte opstå som følge af person- eller tingskade, herunder også for tab som følge af eventuelt efterfølgende sygefravær.

IRAS nordic og dets ansatte/repræsentanter kan ligeledes ikke stilles til ansvar for eventuelle skader der opstår i forbindelse med træningen.

 

10. FORBEHOLD
Der tages forbehold for tryk- og prisfejl, samt lovmæssige ændringer. IRAS nordic forbeholder sig endvidere ret til at ændre gældende handelsbetingelser, uden forudgående varsel.