Undgå vold på arbejdspladsen med IRAS™ & BodyAwareness™

 

Vi specialiserer os i skånsom og effektiv voldsforebyggelse, nødværge & konflikthåndtering

 


Book os til et spændende foredrag eller oplæg


Kontakt os og lad os finde den rigtige løsning

Til jer, der møder vold på jobbet

Alt for mange mennesker bliver udsat for vold i forbindelse med arbejdet. Hvad enten der er tale om slag, bid, spark eller værre, er det et alvorligt problem – og tendensen går i den forkerte retning.

Der er mange faggrupper, der er i risikozonen, herunder især SOSU-assistenter, pædagoger, sygeplejersker, sagsbehandlere og skolelærere. Hvad enten der er tale om vold og trusler fra patienter, borgere eller elever, kan de psykiske og økonomiske konsekvenser være store for både medarbejderen og arbejdspladsen.

For ikke at blive en del af statistikken er det yderst vigtigt at tilegne sig færdigheder, der har fokus på at undgå volden.

Erfaring med vold og trusler på arbejdspladsen

I mere end 17 år har vi, i kraft af vores arbejde både i politiet og socialpsykiatrien, jævnligt haft vold og trusler helt inde på livet.

Vi ved hvordan det føles, vi kender til faresignalerne, og vi ved, hvordan man skal tage sine forholdsregler for at undgå at blive udsat for vold. Denne erfaring er blevet til et omfattende undervisningsprogram.

Metoderne er baseret på anerkendte modeller indenfor psykologien, erfaringer fra dansk og europæisk politi, vores egne voldsforebyggelseskoncepter, samt anerkendte nødværgeteknikker.

Alle metoder der undervises i, er grundigt afprøvet i virkelige situationer. Vores tilgang er især egnet til pludseligt opståede konfliktsituationer, hvor man ofte kun har sekunder til at reagere.

Lad os hjælpe jer med indsatsen mod vold og skabe et tryggere arbejdsmiljø, der nedbringer sygemeldinger og personaleomsætning.

 

  •  Man aldrig må acceptere at blive udsat for vold.
  •  Alle arbejdspladser skal have “nul-voldspolitik”.
  •  Vold på arbejdet effektivt kan undgås.
  •  Nødværge og Magtanvendelse skal være en sidste udvej.

 

Realistiske metoder

Metoderne er indrettet til at kunne blive anvendt af den gennemsnitlige person, der ikke har forudgående erfaring med voldsforebyggelse eller selvforsvar.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer

 

 


“Som HR-chefkonsulent på Nykøbing Falster Sygehus deltog jeg, en arbejdsmiljørepræsentant og den ledende overlæge fra Medicinsk afdeling i et super godt foredrag omkring ”Stop volden på arbejdspladsen” med Theis G. Wittendorff.

Vi blev indført i IRAS metoden (Instant Read and Act System), hvor man scanner, aflæser og reagerer, hvilket er en let og meget tilgængelig metode i forhold til udadreagerende patienter.

Theis er levende og bruger eksempler fra sin egen hverdag som betjent, hvilket blot gør IRAS metoden endnu lettere at forstå.

På Nykøbing F. Sygehus (nok alle sygehuse i Danmark) opleves en stigning i trusler og vold mod personalet, hvilket kan føre til sygemeldinger i længere tid. IRAS er let at huske, og derfor også let at lære – især når man så også bliver indført af en spillevende, smilende og fyldt med humor oplægsholder.”

Mette Højgaard, HR chefkonsulent
Nykøbing Falster Sygehus

 

Undgå at blive udsat for vold på arbejdet

 

Skriv et svar